Форма 2 інвестиції річна бланк

ЗВІТ про фінансові результати (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку.